FI | EN

Mitä on larp?

Larppi on yhteisöllinen ja osallistuva taidemuoto. Ennen kaikkea se on kokemuksen taidetta. Seaside Prisonissa osallistujat asettuvat kahden Ahvenan­maan miehitetyllä suomalaisalueella naapuruksina elävän perheen rooleihin. Maarian­haminaa pommitetaan aika ajoin, ja se asettaa puitteet roolihahmojen arjelle ja ihmissuhteille.

Larppi ei ole näyttelemistä. Keskiössä ovat tunteet ja vuorovaikutukset, ei esiintyminen tai esittäminen. Yleisöä ei ole. On vain toiset osallistujat, jotka ovat perheenjäseniesi ja naapureidesi rooleissa. Larppia edeltäväsä työpajassa osallistujille luodaan rooli­hahmot, joihin nämä eläytyvät larpin aikana. Pää­määränä on liikkua, puhua ja käyttäytyä kuin hahmo. Saatat myös kokea tuntevasi hahmon tunteita.

Vaikka larppeja nimitetään joskus peleiksi, ne eivät vastaa perinteistä mielikuvaa pelistä. Voittajia, häviäjiä tai pelillisiä tavoitteita ei ole. Päämääränä on luoda mielenkiintoinen kokemus itselleen ja muille osallistujille. Seaside Prison pyrkii käsittelemään teemojaan ja aihepiiriään vakavasti. Osallistujat eivät pyri esittämään palestiinalaisia, vaan roolihahmoilla on eurooppalainen kulttuuritausta. Nämä elävät vaihtoehtotodellisuudessa, jossa Ahvenan­maan tilanne muistuttaa Gazaa. Suurin osa hahmoista on suomalaisia.

Seaside Prisoniin osallistuminen ei edellytä aiempaa kokemusta larpeista.

Myöskään ennakkovalmistelut eivät ole tarpeen. Tarvittavan välineistön saa valmistavasta työpajasta. Haluamme rohkaista mukaan erityisesti ihmisiä, joilla ei ole aiempaa larppikokemusta.

Osta lippu